Panumduman

Ang panumduman
Usa ka mat-ang bata
Nga nakaikyas sa bay
sa kahaponon nga tingpislok.
Bitbit ang iyang tirador og lut-hang
Siya, nanu’ng og gira
Sa kinsa mang maisog
Nga makaharong
Og makalupig
Sa sipa niyang mga suntok
Nga mubilin og lagum
Nga mulungtad
pipila ka adlaw,
semana
usahay mga katuigan.

–Jennibeth R. Loro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s